Stacks Image 3215
Stacks Image 3287

VALEXIA PID

Izzo Valexia PID je špičkový domáci pákový kávovar vybavený veľkokapacitným boilerom (2 l). Je vybavený nádžkou na vodu ale je možné pripojiť ho priamo k vodovodnej sieti.Je vybavený profesionálnou hlavou E61, nezhlučným rotačným čerpadlom a reguláciou teploty riadenou pomocou PID.

Stacks Image 3297

VALEXIA DUETTO II

Izzo Valexia Duetto je špičkový domáci pákový kávovar vybavený dvoma boilermi (káva + voda a para). Je vybavený nádžkou na vodu ale je možné pripojiť ho priamo k vodovodnej sieti.Je vybavený profesionálnou hlavou E61, nezhlučným rotačným čerpadlom a reguláciou teploty riadenou pomocou PID.

Stacks Image 3304

VALEXIA LEVA

Izzo Valexia Leva prináša špičkovú kvalitu prostredníctom tradičnej profi technológie. Bojler s kapacitou 10 litrov sa spolu s technológiou Cigar PID a SSR postará o mimoriadnu teplotnú stabilitu. Manuálne ovládanie pomocou páky zaručuje takmer bezhlučnú prevádzku. Valexia Leva vyžaduje priame pripojenie na vodovodnú sieť.